Concentrate on your business.

LEAVE HR TO US. MAKES SENSE.

Palvelutarjonta

Tässä lyhyt kuvaus suosituimmista palveluistamme. Palvelukokonaisuus räätälöidään aina asiakasyrityksen tarvetta ja tilannetta vastaavaksi ja sitä voidaan joustavasti muokata toimeksiannon edetessä. Ota yhteyttä – kerromme lisää HR as a Service -toimintamallistamme.

Henkilöstöpäällikköpalvelu / IN-HOUSE HR MANAGER

Henkilöstöpäällikköpalvelu on tehokas ja toimiva vaihtoehto erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille, joissa omalle kokoaikaiselle henkilöstöpäällikölle ei ole tarvetta. Pienissäkin yrityksissä on aina jonkin verran työsuhde- ja henkilöstöasioita hoidettavana sekä mahdollisesti rekrytointeihin tai osaamisen kehittämiseen liittyviä haasteita. Monesti näitä tehtäviä hoitaa toimitusjohtaja tai talousjohtaja oman toimensa ohella. Tällainen toimintamalli ei yleensä ole ajankäytön kannalta tehokas eikä oman henkilöstön osaaminen välttämättä sovellu HR-tehtävien työstämiseen.

Meille voi ulkoistaa koko HR-toiminnon, jolloin toimimme yrityksessänne henkilöstöpäällikköroolissa esimerkiksi 1-3 päivänä viikossa työstämässä sekä strategisia että operatiivisia henkilöstöasioita tarpeidenne mukaan. Tyypillisesti tällaisissa toimeksiannoissa kehitämme HR-prosesseja, -käytäntöjä ja -työkaluja sekä tuemme esimiehiä. Lisäksi varmistamme, että työsuhteen elinkaaren aikana kaikissa toimintatavoissa noudatetaan lainsäädäntöä ja työehtosopimuksia.

HR-vuokrajohtaja / Interim HR Executive

Vuokrajohtajuus on joustava ratkaisu erilaisiin muutostilanteisiin. Vuokrajohtaja voi auttaa akuuteissa henkilövaihdostilanteissa, jos kyseessä on esimerkiksi sukupolvenvaihdos, äkillinen työsuhteen päättyminen tai pysyvän henkilöratkaisun toteutuksen viivästyminen. Vuokrajohtajan käyttäminen organisaation muutos- tai kriisitilanteissa, kuten yrityskaupan jälkeisessä integraatiossa, saneerauksessa tai muussa epävarmuustilanteessa, on useimmiten organisaation omalle johdolle helpotus. Tarjoamme lisäksi helpon ratkaisun erilaisten sijaisuuksien kuten perhevapaiden tai pitkien sairauspoissaolojen ajaksi. Vuokrajohtaja hoitaa sovittua toimeksiantoa käytännön tasolla tehokkaasti ja ammattitaitoisesti yhdessä määritellyn ajanjakson.

HR-projektit

Tarjoamme asiantuntevan ratkaisun erilaisten HR-projektien ja kausiluonteisten tehtävien työstämiseen. Voimme hoitaa yksittäisen projektin tai työn, jos yrityksenne tarvitsee vaikkapa tukimateriaaleja esimiehille, intranetin HR-sivut, HR-järjestelmän käyttöönoton, palkanlaskennan ulkoistamisen, rekrytoinnin toteutuksen, perehdyttämismateriaaleja, osaamiskartoituksen tai yt-neuvottelujen toteutuksen.

Konsultointi ja neuvontapalvelu

Konsultoimme ja neuvomme erilaisissa henkilöstöjohtamisen tilanteissa ja kaikilla HR-toimintojen osa-alueilla. Voimme tukea yritysjohtoa, esimiehiä ja yrityksen omia HR-asiantuntijoita. Konsultointi ja neuvonta voidaan toteuttaa myös päivystävänä help desk -palveluna.