HR-päällikköpalvelu ja vuokra HR Espoossa, Helsingissä, ja Uudellamaalla

Tässä lyhyet kuvaukset suosituimmista HR-palveluistamme. Palvelukokonaisuus räätälöidään aina asiakasyrityksen tarvetta ja tilannetta vastaavaksi ja sitä voidaan joustavasti muokata toimeksiannon edetessä. Ota yhteyttä, niin kerromme lisää HR as a Service -ratkaisuistamme ja toimintamallistamme.

Yhteystiedot

IN-HOUSE HR MANAGER

Henkilöstöpäällikköpalvelu on tehokas ja toimiva ratkaisu erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille, joissa omalle kokoaikaiselle henkilöstöpäällikölle ei ole tarvetta. Pienissäkin yrityksissä on aina jonkin verran työsuhde- ja henkilöstöasioita hoidettavana sekä mahdollisesti rekrytointeihin tai osaamisen kehittämiseen liittyviä haasteita. Monesti näitä tehtäviä hoitaa toimitusjohtaja tai talousjohtaja oman toimensa ohella. Tällainen toimintamalli ei yleensä ole ajankäytön kannalta tehokas, eikä oman henkilöstön osaaminen välttämättä sovellu HR-tehtävien työstämiseen.

Meiltä saa HR-toiminnot palveluna, jolloin työstämme yrityksessänne henkilöstöpäällikköroolissa kokonaisvastuullisesti sekä strategisia että operatiivisia HR-tehtäviä esimerkiksi 1–3 päivänä viikossa. Tyypillisesti tällaisissa toimeksiannoissa kehitämme HR-prosesseja, henkilöstötoimintoihin liittyviä materiaaleja sekä yhteisiä käytäntöjä. Työmme painottuu usein esihenkilöiden tukemiseen ja johdon sparraamiseen. Tärkeä osa-alue on myös yrityskulttuurin vahvistaminen ja työntekijäkokemuksen parantaminen yhteistyössä esihenkilöiden kanssa. Lisäksi varmistamme, että työsuhteen elinkaaren aikana kaikissa tilanteissa ja toimintatavoissa noudatetaan lainsäädäntöä ja työehtosopimuksia.

INTERIM HR PROFESSIONAL

Tilapäinen HR-asiantuntija tuo apua yllättäviin tilanteisiin. Interim-palvelumalli on joustava ratkaisu esimerkiksi HR-asiantuntijoiden perhevapaiden ja pitkien sairauspoissaolojen ajaksi tai erilaisiin muutos- ja kriisitilanteisiin. Tarve voi syntyä vaikkapa silloin, jos HR-tiimissä tapahtuu henkilövaihdoksia ja uuden henkilön rekrytointi pitkittyy. Meidän kokenut HR-asiantuntijamme tarttuu toimeksiantoon nopeasti ja hoitaa päivittäisiä HR-asioita tehokkaasti sovitun ajanjakson.

HR PROJECT RESOURCE

Tarjoamme asiantuntevan tekijän erilaisten HR-projektien toteuttamiseen. Voimme hoitaa yksittäisen projektin kokonaisuudessaan tai toimia projektinvetoroolissa. Meiltä saa apua vaikkapa esihenkilöiden tukimateriaalien työstämiseen, intranetin HR-sivuston toteuttamiseen, HR-järjestelmän käyttöönottoon, palkanlaskennan ulkoistamiseen, rekrytointeihin, perehdyttämismateriaalien tekoon, osaamiskartoituksen toteutukseen tai yhteistoimintalain mukaisten muutosneuvottelujen käymiseen.

HR HELP DESK & REMOTE HR SERVICE

Konsultoimme ja neuvomme erilaisissa henkilöstöjohtamisen tilanteissa ja kaikilla HR-toimintojen osa-alueilla. Voimme tukea yritysjohtoa, esihenkilöitä ja yrityksen omia HR-asiantuntijoita. Hoidamme ja työstämme yritysten HR-tehtäviä myös etäpalveluna.