Concentrate on your business.

LEAVE HR TO US. MAKES SENSE.

Palvelutarjonta

Henkilöstöpäällikköpalvelu / IN-HOUSE HR MANAGER

Henkilöstöpäällikköpalvelu on tehokas ja toimiva vaihtoehto erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille, joissa omalle kokoaikaiselle henkilöstöpäällikölle ei ole tarvetta. Pienissäkin yrityksissä on kuitenkin jonkin verran työsuhde- ja henkilöstöasioita hoidettavana ja välttämättä omien työntekijöiden aika ei riitä tai osaaminen ei sovellu niiden työstämiseen. Meille voi ulkoistaa koko HR-toiminnon, jolloin toimimme yrityksessänne henkilöstöpäällikköroolissa esimerkiksi 1-3 päivää viikossa työstämässä sekä strategisia että operatiivisia henkilöstöasioita tarpeidenne mukaan.

HR-vuokrajohtaja / Interim HR Executive

Vuokrajohtajuus on joustava ratkaisu erilaisiin muutostilanteisiin. Vuokrajohtaja voi auttaa akuuteissa henkilövaihdostilanteissa, jos kyseessä on esimerkiksi sukupolvenvaihdos, äkillinen työsuhteen päättyminen tai pysyvän henkilöratkaisun toteutuksen viivästyminen. Vuokrajohtajan käyttäminen organisaation muutos- tai kriisitilanteissa, kuten yrityskaupan jälkeisessä integraatiossa, saneerauksessa tai muussa epävarmuustilanteessa, on useimmiten organisaation omalle johdolle helpotus. Tarjoamme lisäksi helpon ratkaisun erilaisten sijaisuuksien kuten perhevapaiden tai pitkien sairauspoissaolojen ajaksi. Vuokrajohtaja hoitaa sovittua toimeksiantoa käytännön tasolla tehokkaasti ja ammattitaitoisesti yhdessä määritellyn ajanjakson.

HR-projektit

Tarjoamme asiantuntevan ratkaisun erilaisten HR-projektien ja kausiluonteisten tehtävien työstämiseen. Voimme hoitaa yksittäisen projektin, jos yrityksenne tarvitsee vaikkapa tukimateriaaleja esimiehille, intranetin HR-sivut, koulutusrekisterin tai osaamiskartoituksen, HR-järjestelmän käyttöönoton, rekrytoinnin toteutuksen tai perehdyttämismateriaaleja.

Konsultointi ja neuvontapalvelu

Konsultoimme ja neuvomme erilaisissa henkilöstöjohtamisen tilanteissa ja kaikilla HR-toimintojen osa-alueilla. Voimme tukea yritysjohtoa, esimiehiä ja yrityksen omia HR-asiantuntijoita. Konsultointi ja neuvonta voidaan toteuttaa myös päivystävänä help desk -palveluna.

Ota yhteyttä – kerromme lisää palveluistamme.